Організація занять з фізичної культури

 

                                                                     

 

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

 

 

Організація занять з фізичної культури у Запорізькому колегіумі №98 у 2017/2018 навчальному році

Керуючись Загальними правилами безпеки під час проведення занять із фізичної культури та спортивних змагань у Запорізькому колегіумі №98 на 2017/2018 н.р., затверджених наказом по колегіуму від 01.09.2017 року № 432-р «Про дотримання правил безпеки під час проведення занять з фізичної культури та спортивних змагань» та методичними рекомендаціями щодо викладання фізичної культури у загальноосвітніх навчальних закладах, зазначених у листі МОН України від 09.08.2017 р. №1/9-436

 

Вчителі фізичної культури зобов’язані:

1. Формувати в учнів стійку мотивацію щодо збереження свого здоров’я, фізичного розвитку та фізичної підготовленості; гармонійний розвиток природних здібностей та психічних якостей; використання засобів фізичного виховання в організації здорового способу життя.

2. Суворо дотримуватися вимог безпеки під час проведення занять з фізичної культури та спортивних змагань. Систематично проводити учням інструктажі з безпеки життєдіяльності під час проведення уроків фізичної культури та спортивних змагань.

4. Забезпечити обов’язкову присутність на уроках фізичної культури учнів, незалежно від рівня фізичного розвитку та медичної групи, а також тимчасово звільнених від фізичних навантажень з наявністю спортивної форми та змінного взуття.

5. Для основної медичної групи фізичну підготовку проводити в повному обсязі згідно з навчальними програмами з урахуванням індивідуальних особливостей розвитку дитини.

6. Залучати учнів, які за станом здоров’я віднесені до підготовчої медичної групи, до обов’язкового відвідування уроків фізичної культури. До участі у спортивних змаганнях залучати учнів, які за станом здоров’я віднесені до підготовчої медичної групи лише за додатковим дозволом лікаря.

7. Учнів, які за станом здоров’я віднесені до спеціальної медичної групи, залучати до обов’язкового відвідування уроків фізичної культури, але дозволяти виконувати корегувальні вправи і вправи для загального фізичного розвитку, які їм не протипоказані. Допускати лише не протипоказані навантаження для учнів, які за станом здоров’я належать до підготовчої та спеціальної медичних груп.

8. Домашні завдання спрямувати на підвищення рухового режиму у вільний час, досягнення рекреаційно-оздоровчого ефекту.

9. Оцінювати учнів, які за станом здоров’я віднесені до підготовчої медичної групи, за теоретико-методичні знання, техніку виконання вправ, складання відповідних нормативів, які їм не протипоказані. При оцінюванні навчальних досягнень з фізичної культури враховувати: особисті досягнення школярів протягом навчального року; ступінь активності учнів на уроках; залучення учнів до занять фізичною культурою в позаурочний час; участь у змаганнях всіх рівнів. Враховувати результати самостійних занять за індивідуальною програмою учневі/учениці як додаткові бонуси при оцінюванні навчальних досягнень.

10. У період з 01.09 до 01.10 кожного навчального року з метою адаптації учнів до навантажень на уроках фізичної культури прийом навчальних нормативів не здійснювати, а також обмежувати виконання вправ з максимальною інтенсивністю. Оцінювання учнів здійснювати за теоретико-методичні знання та техніку виконання вправ (рішення педагогічної ради від 30.08.2017 року №8).

 

Батьки зобов’язані:

1. До 01.09. надати довідку про стан здоров’я дитини, в якій зазначається медична група для занять на уроках фізичної культури (довідка Руф’є) медичній сестрі колегіуму.

2. Вчасно надавати класному керівнику довідки про звільнення учнів від фізичних навантажень (після хвороби, травмування тощо).

3. Забезпечити обов’язкову присутність на уроках фізичної культури учнів, незалежно від медичної групи, а також постійно або тимчасово звільнених від фізичних навантажень.

4. Забезпечити обов’язкову наявність в учнів спортивної форми та змінного взуття на кожний урок, незалежно від медичної групи та наявності довідки про звільнення від фізичних навантажень.

 

Учні зобов’язані:

1. Бути присутніми на уроках фізичної культури незалежно від медичної групи, а також тимчасово або постійно звільнені від фізичних навантажень у спортивній формі та змінному взуті.

2. Під час занять з фізичної культури та спортивних змагань учні повинні бути вдягнені в спортивний одяг та змінне взуття..

3. На кожному уроці фізичної культури мають суворо дотримуватися правил безпечної поведінки в спортивній залі та на спортивному майданчику.

4. Повинні до початку уроку повідомити вчителя про наявність довідки про тимчасове звільнення від занять після хвороби, а також про погане самопочуття.

5. Повинні терміново поінформувати вчителя про всі випадки несправності спортивного обладнання та травмування під час занять із фізичної культури і спорту.

6. Повинні виконувати будь-які вправи тільки в присутності вчителя фізичної культури та тільки за командою вчителя.

 

Адміністрація колегіуму