Профiльне навчання.

 

                                                                     

 

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

 

 

Профільне навчання
в Запорізькому колегіумі №98 Запорізької міської ради Запорізької області

Запровадження профільного навчання є одним з основних шляхів модернізації освіти. Основна ідея оновлення загальної середньої освіти полягає в тому, що освіта повинна стати більш індивідуалізованою, функціональною і ефективною. Профільна підготовка відрізняється від загальноосвітньої підготовки більш конкретними професійно орієнтованими характеристиками мотивів, цілей, засобів і результатів навчальної, продуктивної, творчої діяльності, які виступають стосовно учня у вигляді певних вимог.

Основна мета профільного навчання відповідно до Концепції профільного навчання у старшій школі (наказ МОН України № 854 від 11.09.2009)- забезпечення умов для якісної освіти старшокласників у відповідності з їхніми індивідуальними нахилами, можливостями, здібностями і потребами, забезпечення професійної орієнтації учнів на майбутню діяльність, яка користується попитом на ринку праці, встановлення наступності між загальною середньою і професійною освітою, забезпечення можливостей постійного духовного самовдосконалення особистості, формування інтелектуального та культурного потенціалу як найвищої цінності нації.

Відповідно до п. 1.14. Статуту Запорізького колегіуму №98 Запорізької міської ради Запорізької області в 1-9 класах запроваджено поглиблене вивчення предметів: англійська мова, німецька мова, українська мова, історія, правознавство та профільне навчання у школі ІІІ ступеня(І курс старшої школи) (10-11 класи):

- філологічний профіль;
- суспільно – гуманітарний профіль;
- філософський.

Профільне навчання має багато плюсів. Воно забезпечує широкі можливості здобування освіти різними категоріями учнів відповідно до їх здібностей, схильностей і потреб; розширює можливості соціалізації підлітків, а головне – форсує процес професійного самовизначення, «підштовхуючи» учнів до професійного вибору вже в школі.

Відповідно до п. 3.4. Статуту Запорізького колегіуму №98 Запорізької міської ради Запорізької області зарахування учнів до 10-х класів колегіуму здійснюється на конкурсній основі відповідно до чинної нормативної бази України з урахуванням нахилів та здібностей дітей і готовності їх до навчання та на підставі Правил конкурсного прийому учнів до 10-х профільних класів (І курс старшої школи) Запорізького колегіуму №98 Запорізької міської ради Запорізької області, які розробляються робочою групою з числа педагогічних працівників колегіуму включаючи психолога.

Згідно Інструкції про порядок конкурсного прийому дітей(учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів) (наказ МОН №389 від 19.06.03 року) та Правил конкурсного прийому учнів до 10-х профільних класів (І курс старшої школи) Запорізького колегіуму №98 Запорізької міської ради Запорізької області випробування здійснюються в рамках основного конкурсного прийому (червень) та за наявності вільних місць - додаткового конкурсного прийому (серпень).

Профільні та класи з поглибленим вивченням навчальних предметів у 2017-2018 н.р. в Запорізькому колегіумі №98

 

Філологічний профіль
11-Б – українська філологія;
11-А – англійська філологія;
10-А – англійська філологія;
10-Б – українська філологія.

Поглиблене вивчення:
9-А - англійська мова;
8-Б – українська мова;
1-В, 2-А, 2-Б, 3-А, 3-Б, 4-А, 5-Б, 6-В, 7-А, 8-А – німецька мова.

Посилене вивчення:
1-А, 1-Б — англійська мова;
8-Б - українська література.

Вивчення двох іноземних мов:
5-А (англійська/німецька);
9-Б, 9-В (англійська/німецька)