Мiська виставка педагогiчних технологiй - 2018

 

 

 

                                                                     

 

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

 

 

Міська виставка педагогічних технологій - 2018

Белименко Юлія Анатоліївна

вчитель англійської мови,
спеціаліст вищої категорії

Секція: «Іноземні мови»
«Формування комунікативної та екологічної компетентностей учнів шляхом інтеграції англійської мови й предметів природничого циклу»

Провідна педагогічна ідея досвіду полягає у визначенні ефективності формування комунікативної та екологічної компетентностей учнів шляхом впровадження інтегрованого навчання та здійснення міжпредметної інтеграції з природничими дисциплінами на уроках англійської мови.

Посилання на матеріали

 

Бицина Оксана Валеріївна

вчитель хімії,
спеціаліст вищої категорії

Номінація:
«Нова українська школа: інтерактивне середовище»

«Освітній блог як інструмент формування ключових компетентностей учнів в рамках нової української школи»

Блог «Волшебница химия»

Провідна педагогічна ідея досвіду полягає в осучасненні освітнього процесу впровадженням хмарних технологій та хмарних сервісів з метою покращення знань учнів.

Посилання на матеріали

 

Єльчанінова Ольга Володимирівна

вчитель англійської мови,
спеціаліст першої категорії

Секція: «Іноземні мови»
«Підвищення мотивації учнів до вивчення англійської мови шляхом використання хмарних технологій»

Провідна педагогічна ідея досвіду полягає в тому, щоб показати, що використання сучасних хмарних технологій на уроках англійської мови допомагає змінити відношення учнів та вчителя до предмета, підвищує пізнавальний інтерес та мотивацію учнів, дозволяє інтенсифікувати процес навчання та підвищити його якість.

Посилання на матеріали

 

Жевнерюк Ірина Миколаївна

вчитель математики,
спеціаліст вищої категорії,
педагогічне звання «старший учитель»

Секція: «Математика»
«Формування пізнавального інтересу до вивчення математики в умовах впровадження Державного стандарту освіти»

Провідна педагогічна ідея досвіду полягає в узагальненні методичних основ розвитку навчально-пізнавальної активності учнів з математики на діяльнісній та компетентнісній основах та визначенні підходів до конструювання процесу викладання математики на основі компетентнісного підходу в умовах впровадження нового Державного стандарту освіти.

Посилання на матеріали

 

Крестнікова Людмила Вікторівна

вчитель географії,
спеціаліст вищої категорії,
педагогічне звання «учитель-методист»

Секція: «Географія та економіка»
«Формування природничих компетенцій учнів засобами ІКТ та реалізація міжпредметних зв'язків»

Провідна педагогічна ідея досвіду полягає у тому, щоб показати, що впровадження технологій, методик, прийомів, які забезпечують формування природничих компетенцій засобами ІКТ та реалізація міжпредметних зв’язків, сприяють підвищенню якості знань учнів.

Посилання на матеріали

 

Лужаниця Тетяна Олександрівна

практичний психолог,
спеціаліст вищої категорії,
педагогічне звання «психолог-методист»

Секція: «Психологічний супровід»
«Використання інформаційно-комунікаційних та хмарних технологій в діяльності психологічної служби навчального закладу»

Блог «Пихолог і Я»

Провідна педагогічна ідея досвіду полягає у тому, щоб показати, що використання інформаційно-комунікаційних та хмарних технологій у діяльності психологічної служби навчального закладу є не тільки інструментом і засобом в діяльності шкільного психолога, а й основою для організації спільної діяльності педагогічного колективу та батьківської громадськості.

Посилання на матеріали

 

Міщук Антоніна Олександрівна

вчитель біології,
спеціаліст другої категорії

Секція «Проектний менеджмент в освіті»
«Менторство як новація сучасної школи»

Провідна педагогічна ідея досвіду вирішує такі гострі питання, як доцільність стажування молодих педагогів, порядок прийняття та адаптація молодого вчителя, визначає місце та модель співпраці між ментором та стажером на кожному етапі професійного становлення молодого спеціаліста, дає інструменти для реалізації ідеї менторства в умовах Нової української школи.

Посилання на матеріали

 

Рєзанова Марина Анатоліївна

вчитель музичного мистецтва,
спеціаліст вищої категорії,
педагогічне звання «учитель-методист»

Секція: «Мистецтво, трудове навчання»
"Формування креативної особистості учнів на уроках музичного мистецтва"

Провідна педагогічна ідея досвіду полягає у тому, щоб показати, що головною метою освітнього закладу в період розбудови нової української школи є створення сприятливих умов для розвитку творчого потенціалу учнів, їх індивідуальних здібностей, що забезпечить їм досягнення життєвого успіху.

Посилання на матеріали

 

Стринжа Наталя Олександрівна

вчитель початкових класів,
спеціаліст

Секція «Початкова освіта»
«Формування екологічної компетентності учнів шляхом проектної діяльності під час інтегрованих уроків природознавства та трудового навчання»

Провідна педагогічна ідея досвіду полягає в тому, щоб висвітлити шляхи оптимізації навчального матеріалу з природознавства й трудового навчання та активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів засобами інтегрованих та проектних технологій.

Посилання на матеріали

 

Третяк Світлана Олександрівна

вчитель початкових класів,
спеціаліст першої категорії

Номінація: «Нова українська школа: інтерактивне середовище»
«Освітній блог вчителя початкових класів як форма професійної інноваційної діяльності сучасного педагога нової української школи»

Блог «Рідне слово калинове»

Провідна педагогічна ідея досвіду: В сучасних умовах, коли інформаційно – комунікаційні технології розвиваються стрімкими темпами, а впровадження Нового державного стандарту початкової школи змушує вчителів коригувати підхід до навчання, застосовуючи нові методи та прийоми у своїй діяльності – використання вчительського блогу стає необхідним інструментом взаємодії всіх учасників освітнього процесу та формою професійної інноваційної діяльності сучасного педагога.

Посилання на матеріали

 

Черняк Наталія Юріївна

соціальний педагог, спеціаліст

Секція «Психологічний супровід»
«Формування поло-рольової позиції у молодших школярів шляхом соціально-педагогічного тренінгу»

Провідна педагогічна ідея досвіду полягає в розробці тренінгової програми щодо формування поло-рольової позиції у молодших школярів з метою попередження девальвації сімейних цінностей в умовах гендерного підходу.

Посилання на матеріали